Rekrutacja trwa od 15 lutego do 29 marca

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci, których rodzeństwo uczęszcza aktualnie do placówki.

  • Od 15 lutego sekretariat wydaje Karty Zgłoszenia dziecka do przedszkola. Kartę można także pobrać z niniejszej strony
  • Wypełnione dokładnie dokumenty należy złożyć w sekretariacie do 29 marca 2024 roku.
  • W następnej kolejności zostaje umówione indywidualne spotkanie z Rodzicami, o którym zostaną poinformowani telefonicznie.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się według zapisu w Statucie:

Na procedurę kwalifikacyjną składają się:
a) złożenie odpowiedniej dokumentacji,
b) rozmowa z Rodzicami,
c) uiszczenie wpisowego

9 kwietnia 2024 r. zostanie ogłoszona lista dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2024/2025. Listę wywiesimy na tablicy ogłoszeń w przedszkolnej szatni. Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do placówki w procesie rekrutacji zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie.

Rodziców dzieci nowo przyjętych zapraszamy na zebranie organizacyjne w budynku przedszkola. Odbędzie się ono 23 maja 2024 r. o godzinie 18.00. Obecność na zebraniu obowiązkowa.

DNI ADAPTACYJNE – zajęcia z nauczycielami, którzy będą przydzieleni docelowo do grupy 3-altków, będą odbywały się bezpośrednio przed rozpoczęciem roku szkolnego. Na pierwsze spotkanie zapraszamy dzieci do przedszkola w dniach 29-30 sierpnia 2024r. w godz. 9.00. – 12.00.

UWAGA! Rodzice dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola do końca lutego zobowiązani są do zgłoszenia wychowawcy bądź dyrektorowi informacji o kontynuacji edukacji w przedszkolu lub o rezygnacji. Rezygnację z korzystania z placówki składamy na piśmie.