Bł. Bolesława urodziła się 03. 07. 1862 r. w Łowiczu. W parafii Świętego Ducha została ochrzczona i w ten sposób włączona do wspólnoty Kościoła. Wiary i miłości uczyła się w domu rodzinnym na Bratkowicach – obecnie ul. Mickiewicza.

Bł. Bolesława Lament i jej droga do Jezusa

Miłość do Boga jaką zaszczepili jej rodzice, zaufanie Jego opatrzności i pokładanie nadziei w Bożych planach sprawiło, że doświadczenia związane ze śmiercią jej młodszego rodzeństwa, jeszcze bardziej zbliżyły Ją do cierpiącego Jezusa. Życie swoje układała według norm ewangelicznych, troszcząc się o gromadzenie skarbów w niebie. Już  w dzieciństwie świadczyła dobre uczynki w codziennych sytuacjach, w szkole wśród rówieśników, podczas zabaw i obowiązków domowych.

Po ukończeniu nauki w Łowiczu i Warszawie Bolesława podczas rekolekcji uświadomiła sobie, że jej życiowym powołaniem jest całkowite i bezwarunkowe oddanie się woli Bożej.

Za radą swojego spowiednika wstąpiła do Zgromadzenia Rodziny Maryi w Warszawie, ale rodzące się w Jej sercu wątpliwości czy w tym Zgromadzeniu wypełni wolę Bożą i zrealizuje swoje powołanie sprawiły, że przed złożeniem ślubów wieczystych opuściła Zgromadzenie. Na krótko wraca do rodzinnego miasta Łowicza, po czym wyjeżdża do Warszawy, aby w służbie drugiemu człowiekowi łączyć się z samym Bogiem. Podejmuje prace społeczno-religijne wśród dzieci i młodzieży narażonej na utratę wiary i katolickiego ducha. Na warszawskiej Pradze, słynącej w tym czasie z nędzy materialnej i moralnej, obejmuje prowadzenie społecznego domu noclegowego dla bezdomnych.

Bł. Bolesława Lament i jej wyjazd na Białoruś

Po nagłej śmierci najbliższych jej osób – ojca i ukochanego brata, za namową spowiednika bł. Honorata Koźmińskiego wyjeżdża na Białoruś do Mohylewa podejmując prace oświatowo – wychowawcze i religijne. Właśnie tutaj w 1905 roku wraz z trzema swoimi towarzyszkami zakład Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Zgromadzenie zajmuje się więc przede wszystkim działalnością oświatową i religijną, a jego głównym celem jest, przez modlitwę i działalność apostolską, wspomaganie dzieła jedności chrześcijan i umacnianie katolików w wierze.

Teraz już wiemy dlaczego bł. Bolesława jest patronka naszego przedszkola. Pracowała z dziećmi, prowadziła je do Boga, uczyła miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka, a swoje życie ziemskie zakończyła właśnie tu, w Białymstoku. Duchowe córki, które prowadzą przedszkole, idąc za przykładem swojej zakon-dawczyni opiekują się, wychowują i kształcą najmłodszych.

Ołtarz beatyfikacyjny.

Beatyfikacja

Dnia 5 czerwca 1991 r. w Białymstoku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Bolesławy Lament, czasie swojej IV Pielgrzymki do Ojczyzny .

Dnia 14 listopada 1991 roku miało miejsce przeniesienie relikwii bł. Bolesławy z katedry białostockiej do Sanktuarium na Stołecznej 5 w uroczystej procesji, którą poprowadził abp Kazimierz świątek z Pińska na Białorusi, przy udziale licznego duchowieństwa, sióstr zakonnych i wiernych Białegostoku i okolic.

Co Słychać?

Nasze piosenki

Piosenki o patronce naszego przedszkola bł. Bolesławie Lament.

Przedszkolna piosenka o Bolesławie

I. Dzisiaj kiedy rano wstałem
znów o Tobie pomyślałem.
Jesteś ze mną tak jak mama,
Bolesławo ukochana.
Gdy bawimy się klockami,
Wiem, ze czuwasz wciąż nad nami.
Dbasz o zdrowie tak jak mama,
Bolesławo ukochana:

Ref.: Kiedy smutno mi i źle
Zawsze Ty pocieszasz mnie.
Z Tobą czuję się bezpiecznie,
Kolorowo i bajecznie.

II. Mamy małe swe słabości,
uwielbiamy jeść słodkości.
Czasem nie słuchamy mamy,
Ale bardzo się staramy.
Nie chcę w życiu żadnej sławy
Bo to nie są ważne sprawy,
Czy być słynnym dyrygentem
Chyba lepiej zostać świętym.

Bolesławo prowadź nas

Ref. Bolesławo prowadź nas, w każdy dzień, nauki trud
niech oświeca nas Twój blask
zdobywania wiedzy.

W Tobie Matko zawsze znajdę Przyjaciela

I. W tobie Matko Zawsze znajdę przyjaciela,
Ty pocieszysz i wysłuchasz zawsze mnie.
Droga Matko Bolesławo swoją łaską obdarz nas,
my dziękować Ci będziemy wszyscy w raz.

REF: Bądź blisko mnie, opiekuj się
już na zawsze dzieckiem będę Twym.
Ramiona Twe przytulą mnie
i uchronią dziś przed światem złym x2

II. Jak światełko jasne dajesz nam promienie
i rozświetlasz nasze życie światłem swym.
Droga Matko Bolesławo swoją łaską obdarz nas,
my dziękować Ci będziemy wszyscy w raz.

Ref: Bądź blisko mnie, opiekuj się…

Modlitwa o łaski:

Boże, Ty dla większej chwały Twojego Imienia sprawiłeś, że błogosławiona Bolesława poświęciła się pracy w dziele zjednoczenia chrześcijan, spraw za jej wstawiennictwem, aby ci, których uświęcił jeden chrzest, złączyli się w prawdziwej wierze i bratniej miłości pod przewodnictwem Jednego Pasterza, a mnie udziel łaski…., o którą z ufnością proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O łaskach otrzymanych za pośrednictwem błogosławionej Bolesławy prosimy zawiadomić pisząc pod adres:

Siostry Misjonarki Świętej Rodziny
ul. Słowackiego 11
05-806 Komorów k. Warszawy
tel. (022) 759 13 71

e-mail: msfsekr@poczta.onet.pl