Działamy od 1975 roku

Niepubliczne  Przedszkole  Zgromadzenia  Sióstr  Misjonarek  Świętej  Rodziny w  Zakopanem nieoficjalnie funkcjonowało od 1975r. Powstało na prośbę rodziców, którzy potrzebowali opieki dla swoich najmłodszych pociech. Na  początku do przedszkola uczęszczało ok. 10 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Pierwsze przedszkole znajdowało się w niewielkich pomieszczenia w domu zakonnym. Pieczę nad przedszkolem objęła s. Przełożona Lidia Jewsiejewicka.

Lata 1985 – 1990

Już w 1985r. do przedszkola uczęszczało 28 dzieci. Wówczas przedszkolem kierowała s. Emmanuela Szefel. Ze względu na zwiększającą się  liczbę  dzieci, których w 1990 r. było już 43 stworzono dwie grupy wiekowe średniaki (2, 3-4latki) i  starszaki (5- 6latki). Starszą grupę prowadziła s. Emanuela Szefel , natomiast młodszą s. Eligia Chomicka.

Oficjalnie przedszkole zostało otwarte 15 marca 1990r.
w oparciu o zezwolenie Ministra  Edukacji Narodowej z dn. 08.12.1989r.

Do ewidencji  Placówek Niepublicznych Urzędu  Miasta Zakopane Przedszkole zostało  wpisane 19.02.1990r.

Dalszy rozwój

W następnych latach liczba dzieci dochodziła do 50, zaś warunki lokalowe były bardzo skromne i nie przystosowane do takiej liczby dzieci. Z tego powodu Organ Prowadzący Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny podjął decyzje o budowie nowego, dostosowanego
do potrzeb i przepisów, budynku.
Według planów nowy budynek miał przylegać do jednej ze ścian istniejącego domu zakonnego.

Jak jest teraz?

Rozbudowa i jej rezultat

Budowę nowego budynku przedszkola rozpoczęto w 2011r.
Od września 2012 r. funkcjonowały już trzy grupy wiekowe. Opieką  wychowawczo-dydaktyczną zostało objętych 69 dzieci. W  następnym  roku  były  już cztery grupy wiekowe, zaś od 2016r. otwarto piątą grupę dla 2,5 latków. Obecnie przedszkole obejmuje opieką i wychowaniem dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Wraz z budową nowego przedszkola powstał też nowy plac zabaw usytuowany na skarpie na tyłach przedszkola.