Ogólny Ramowy Plan Dnia

6.45 – 8.00 – Schodzenie się dzieci do jednej sali.

8.00 – 8.45 – Zabawy dowolne w grupie, zajęcia edukacyjne, ćwiczenia gimnastyczne, modlitwa poranna.

8.45 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno – porządkowe.

9.00 – 9.30 – ŚNIADANIE

9.30 – 11.45 –   Zajęcia programowe, wycieczki plenerowo – edukacyjne, spacer lub zabawy na placu zabaw.

11.45 – 12.00 – Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.45 – OBIAD

12.45 – 13.50 – Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, spacer, zabawy na placu zabaw, zajęcia dodatkowe.

14.00 – 14.30 – PODWIECZOREK

14.30 – 16.30 – Zajęcia indywidualne, gry i zabawy grupowe, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

14.30 – 16.30 – Rozchodzenie się dzieci do domu.