Współpraca nad rywalizacją Zabawy grupowe, które uczą pracy zespołowej

W przedszkolu, gdzie kształtowane są podstawy społecznego funkcjonowania dziecka, niezwykle ważne jest wpajanie wartości takich jak współpraca i umiejętność pracy zespołowej. Zabawy grupowe są doskonałym narzędziem do nauczania tych umiejętności, ponieważ pozwalają dzieciom doświadczać zalet działania w grupie, rozwijają empatię, a także uczą zarządzania konfliktami. Oto kilka propozycji zabaw grupowych, które wzmocnią w dzieciach ducha współpracy:

1. Budowanie wieży

Prosta aktywność polegająca na budowaniu jak najwyższej wieży z klocków lub innych materiałów. Zadanie wymaga wspólnego planowania, podziału ról i współpracy, by osiągnąć zamierzony cel. Dzieci uczą się, że wspólnymi siłami mogą osiągnąć więcej niż indywidualnie.

2. Labirynt luster

W tej zabawie dzieci muszą przeprowadzić piłkę przez labirynt utworzony z rurek lub kartonów, używając tylko luster do zobaczenia drogi. Ta aktywność promuje współpracę, komunikację i wspólne rozwiązywanie problemów.

3. Wyspa skarbów

Dzieci, podzielone na zespoły, muszą znaleźć “skarb” (np. zabawkę lub książkę), korzystając z mapy. Zabawa uczy dzieci pracy zespołowej, czytania mapy i podążania za wskazówkami, a także cierpliwości i doceniania wkładu każdego członka zespołu.

4. Śpiewajmy razem

Wspólne śpiewanie piosenek lub grę na prostych instrumentach można przekształcić w zabawę zespołową, która uczy harmonii, rytmu i słuchania siebie nawzajem. To także doskonały sposób na rozwijanie wyobraźni muzycznej i poczucia przynależności do grupy.

5. Zgadnij kto?

Dzieci siedzą w kręgu, a jedno z nich, wybrane na “detektywa”, odwraca się plecami. Następnie nauczyciel wybiera jedno dziecko, które zmienia coś w swoim wyglądzie (np. zdejmuje opaskę). Zadaniem detektywa jest odgadnąć, które dziecko dokonało zmiany. Ta zabawa uczy spostrzegawczości i współpracy w grupie.

6. Mosty

Dzieci, dzieląc się na zespoły, mają za zadanie zbudować most za pomocą dostępnych materiałów (np. kartonów, klocków), który będzie w stanie utrzymać określony ciężar. Zabawa ta kładzie nacisk na wspólną kreatywność, planowanie i wykonanie.

Zabawy grupowe to nie tylko świetna zabawa, ale także cenne lekcje współpracy, które będą procentować w przyszłości. Ucząc dzieci wartości pracy zespołowej, przygotowujemy je do lepszego radzenia sobie w społeczeństwie, gdzie umiejętność współpracy jest nieoceniona. Pamiętajmy, by podczas takich aktywności kłaść nacisk na zabawę i radość z działania wspólnie, a nie na rywalizację i wygrywanie.


Zgromadzenie sióstr Misjonarek
Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament

Nasze wartości w pracy edukacyjnej dzieci i młodzieży, to dążenie do tego, aby wyrobić w naszych wychowankach charakter i silne zasady życiowe, oparte na miłości Boga i bliźniego. Aby rozbudzać w ich duszach poczucie obowiązku i pracy. Aby zapalać je do wytrwałej a bezinteresownej pracy dla społeczeństwa i kraju. Nasze placówki”

Children Painting With Water Color

Podobne Posty